Column: Inbeslagname in strafzaken

Door Wiebe de Vries (Jaeger Advocaten-belastingkundigen) In opsporingsonderzoeken, zeker in fraudezaken, komt het geregeld voor dat opsporingsambtenaren op een onverwacht ogenblik in woningen en/of kantoorlocaties komen binnenvallen en spullen in beslag nemen. Tijdens dergelijke ‘doorzoekingen’ wordt gezocht naar voorwerpen zoals bijvoorbeeld de administratie welke verder als bewijs kan worden gebruikt. Ook kan de doorzoeking worden ...

Veroordeling wegens medeplegen poging oplichting door voor te doen als politieambtenaar

Gerechtshof Amsterdam 9 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3304 De verdachte heeft zich samen met twee anderen schuldig gemaakt aan een poging tot oplichting. De verdachte heeft zich als toerist voorgedaan, zijn mededaders als politieambtenaar en in die hoedanigheid hebben zij tezamen en in vereniging getracht twee toeristen te bewegen tot de afgifte van geld.

Niet melden ongebruikelijke transactie: gelijktijdige aankopen & samengestelde transacties

Rechtbank Amsterdam 30 juni 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3966 De bedrijfsactiviteiten van verdachte bestaan uit de in- en verkoop van edele metalen. Verdachte kan daarom op grond van artikel 1 lid 1 sub a onder 15 Wwft, voor zover de betaling van goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 15.000, – of meer, ongeacht of de transactie ...

‘Het complexe samenspel bij risicomanagement’

De laatste jaren is na een aantal faillissementen en schandalen bij ondernemingen de aandacht voor risicomanagement toegenomen. De reikwijdte van risicomanagement heeft zich verbreed van financiële en operationele risico’s, naar strategische, compliance en reputatieschade risico’s. Risicomanagement wordt op basis van het wereldwijd veel gebruikte raamwerk COSO ERM gedefinieerd als het continue proces waarin getracht wordt de risico’s die het behalen van de ondernemingsdoelstellingen kunnen ...

NVWA-IOD maakt einde aan verkoop vlees via facebookgroep

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft op zaterdag 27 augustus een einde gemaakt aan de verkoop van vlees aan particulieren via een besloten groep op facebook. Bij doorzoekingen op 3 locaties in Nederland zijn administratie en vleesproducten in beslag genomen.

Veroordeling Financieel Manager taleninstituut tot 15 maanden gevangenisstraf wegens verduistering, diefstal, oplichting en gewoontewitwassen

Rechtbank Den Haag 18 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9729 Verdachte wordt verweten dat hij zich gedurende een periode van ruim zeven jaar schuldig heeft gemaakt aan verduistering van geldbedragen uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking als General Manager / Financieel Manager bij taleninstituut Linguarama (benadeelde) en/of diefstal met valse sleutels van geldbedragen en/of oplichting van benadeelde ter zake ...

Veroordeling wegens oplichting: Verdachte gaf zich uit als “rechterhand” van een rechter. Schadebedrag ruim 3,5 ton.

Rechtbank Rotterdam 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6588 Verdachte heeft zich voorgedaan als een persoon werkzaam binnen de rechtbank. In die hoedanigheid heeft zij het slachtoffer door een opeenstapeling van leugens bewogen vele grote geldbedragen naar haar over te maken ten behoeve van de aanschaf van panden en auto’s die zij goedkoop zou kunnen verkrijgen.

Recordvangst politie en douane in onderzoek naar wildlife crime

Bij een meerdaagse doorzoeking vonden de Douane, het milieuteam van de politie en de voedsel- en warenautoriteit NVWA onder leiding van het Functioneel Parket, in een bedrijfspand en vijf loodsen in Brabant een gigantische hoeveelheid materiaal van beschermde en met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten, vermoedelijk illegaal ingevoerd. Het gaat om onder andere koraal, huiden ...

Wrakingsverzoek na getuigenverhoor in grote BTW-fraudezaak afgewezen

Rechtbank Overijssel 12 augustus 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3167 Verzoeker verzoekt de wrakingskamer zijn verzoek tot wraking gegrond te verklaren. Hij stelt dat sprake is van vooringenomenheid en partijdigheid van mr. Geeve en dat die twijfel niet slechts een subjectief gevoelen is maar dat die twijfel ook objectief is gerechtvaardigd. De rechter-commissaris heeft in bovenomschreven zaken een groot aantal verhoren ...

Eigenaren geldkantoren verdacht van witwassen

De afgelopen weken hield de politie in Rotterdam-Zuid vier mannen aan op verdenking van witwassen. Zij zouden via drie verschillende Money Transfer agentschappen tienduizenden euro’s aan crimineel geld hebben weggesluisd naar het buitenland.

FIOD houdt boekhouder aan voor belastingfraude

Op 23 augustus heeft de FIOD een 66-jarige boekhouder aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man heeft een eigen administratie- en advieskantoor aan huis in de Gelderse Achterhoek.

Hypotheekfraude: veroordeling wegens oplichting, vrijspraak valsheid in geschrifte

Rechtbank Gelderland 22 augustus 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4635 Door te verklaren dat hij werkzaam was bij een bedrijf, daar een bepaald nettosalaris per maand te verdienen en een valse werkgeversverklaring te overleggen heeft verdachte de bank bewogen tot afgifte van een hypothecaire geldlening van ruim vijf ton.

Verzekeraars geven fraudeurs lik op stuk

Wie de verzekeraar oplicht, krijgt vanaf nu direct een rekening van 532 euro gepresenteerd. Dat is de consequentie van een nieuwe maatregel die verzekeraars vandaag met de steun van onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationale Politie introduceren.

Artikel: Hogere boetes, omdat het kan…

De wetgevingsmachine van het ministerie van Financiën draait op volle toeren. Zo staat een volgende herziening van het boetestelsel voor de financiële toezichtwetgeving op stapel. Deze herziening is onderdeel van het recente voorstel voor de wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik. Europese regelgeving noopt tot de herziening, aldus de minister van Financiën. Die regelgeving beoogt onder meer de ...

Veroordeling van feitelijk leidinggever en B.V.: geen suppletie-aangifte ingediend voor bedrijf, hetgeen ertoe heeft geleid dat de Belastingdienst omzetbelasting is misgelopen. Discussie over benadelingsbedrag.

Rechtbank Overijssel 25 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2901 (Feitelijk leidinggever) De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte ervan beschuldigd wordt dat hij als feitelijk leidinggevende van verdacht bedrijf B.V. in de periode van maart 2015 tot en met oktober 2015 opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting tot het doen van een ...